MAR NI FON DOO NIŠ

MAR NI FON je preduzeće čija je osnovna delatnost Privatno Obezbeđenje (šifra delatnosti 80.20) i u skladu sa Zakonom o Privatnom Obezbeđenju izvršili smo licenciranja svojih zaposlenih i firme, tako da poslovanjem sa nama izbegavate mogućnost bilo kakvih sankcija predviđenih za korisnike koji ga ne poštuju.

A za sve one koji žele da daju ili koriste usluge Privatnog obezbeđenja, obavezna je:

1.Procena Rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja štićenih objekata svih kategorija (obavezna Licence LPR1)

2.Planiranje, projektovanje, nadzor, montaža, puštanje u rad, obuka korisnika i održavanje sistema Tehničke Zaštite (obavezne Licence LT1, LT2, LT3).   Tehničkom Zaštitom su obuhvaćeni:

- Alarmni sistemi (protivprovalni, protivprepadni i protivpožarni) sa daljinskim nadzorom iz Kontrolnog Centra,

- Video Obezbeđenje, sa Kontrolnim sobama na objektu i daljinskim nadzorom iz Kontronog Centra,

-Integralni sistemi zaštite (sa najmanje jednim nadzornim mestom unutar štićenog objekta (Kontrolna Soba))

-Kontrolni Centar za obavljanje stalnog nadzora nad štićenim objektima sa jednog mesta

- Kontrola pristupa i evidencija radnog vremena,

-GPS sistemi,

- “Turniketi”, rampe i barikade,

- sigurnosna, trezorska i PP vrata,

-Sigurnosne brave sa serijskim brojem ili kodom,

-Neprobojna stakla i slične konstrukcije,

-Kase, Trezori isl.... 

-Metal Detektorska Vrata (MDV) i rengenski uređaji za kontrolu prtljaga

3. Fizičko-tehnička Zaštita(obavezne Licence MUP-a RS: LF1, LF2…):

-Interventnim timovima na dojavu alarmnog stanja iz Kontrolnog Centra,

-stalnim fizičkim prisustvom na štićenom objektu u cilju zaštite lica, imovine i poslovanja korisnika,

-fizičkim prisustvom na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

4. Obuka Službenika Obezbeđenja  po programima: O1, O2, O3 i O4

U okviru “Mar Ni Fon”-a osnovan je Centar za obuku Službenika privatnog Obezbeđenja u Nišu i Preševu, koji je registrovan na osnovu člana 13.stav 1. Zakona o privatnom obezbeđenju, rešenjem 03/4 br.123 od 12.12.2016 godine izdatog od strane MUP-a Republike Srbije.

1) O1-Program stručne obuke za poslove procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja(za LPR1)

2) O2-Program stručne obuke za poslove fizičko-tehničke zaštite lica, imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana. (za LF1, LF2..),

3) O3-Program stručne obuke za poslove planiranja, projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite. (LT1,LT2)

4) O4-Program stručne obuke za poslove montaže, puštanja u rad, održavanje sistema zaštite i obuka korisnika. (za LT3)

-Mar Ni Fon Niš radi i projektovanje, isporuku, montažu i održavanje el. Instalacija:

1.Srednjeg napona :

-za poslovne i stambene objekte,

2. Niskog napona:

- računarske i telefonske mreže,

- interfoni i video interfoni,

- zajednički antenski sistemi,

- automatizacije naplate parkiranja,

- automatike za kapije, garažna vrata i automatskih rampi…

Obzirom na višegodišnje iskustvo kojim raspolažemo kao i stručnosti i umešnosti naših kadrova u mogućnosti smo da odgovorimo najsloženijim zahtevima kako u pogledu kvaliteta opreme koju nudimo tako i u pogledu projektovanja i montaže.

U želji da u potpunosti zadovoljimo zahteve i potrebe naših korisnika nudimo opremu renomiranih svetskih proizvodjača :

-Za Video Obezbeđenje: SONY, SAMSUNG, DAHUA, HIK VISION…

-Za Alarmnu Zaštitu: PARADOX, ELDES, ....

Za Metal detektorska Vrata: CEIA

Za Rampe i automatike za kapije: Roger, Nice, Elvox…

Za analogne i IP Interfone i Video interfone: Urmet, Elvox, Farfisa, Dahua…

Za sigurnosna, Trezorska i PP vrata : Kovačmont- St.Banovci

Naša ponuda sadrži i uređaje za objedinavanje i kontrolu rada svih sistema video nadzora i alarmnih sistema instaliranih od najnižih do najviših nivoa u hijerarhiji najsloženijih organizacionih struktura preduzeća, ustanova i institucija, kao i odgovarajući softver koji koordinira radom svih uređaja.

Kvalifikaciona struktura i stručnost radnika omogućavaju nam da nudimo i usluge servisiranja i redovnog održavanja navedenih sistema zaštite i video nadzora.