Univerzitet u Nišu:
  - Instalacija IP video nadzora
Klinika za stomatologiju Niš:
  - Instalacija rampe i alarmnog sistema
Kardiohirurgija Niš:
  - Instalacija video nadzora, alarmnog sistema, ozvučenja, kontrole pristupa

Dom za odrasla invalidna lica Doljevac:

  - Instalacija video obezbeđenja
Centar za socijalni rad Niš:
  - Instalacija metal detektor vrata
Toplana Niš:
 - Instalacija alarmnog i video obezbeđenja i rampe
O.Š. Dositej Obradović Niš
  - Instalacija video obezbeđenja 

Tončev Gradnja - Stambeno poslovni objekat ul. Milana Blagojevica  BB, Niš

- Instalacija kompletne jake i slabe struje za 90 nezavisne stambene ili poslovne jedinice

Fluo Elektro Niš
- Instalacija alarmnog sistema , video obezbeđenja i kontrole pristupa
Raavex Group D.O.O. Niš
- Instalacija alarmnog sistema i video obezbeđenja
Kemoimpex i Agrohim AD
- Instalacija alarmnog sistema , video obezbeđenja i kontrole pristupa
Jotel Niš
  - Instalacija alarmnog sistema
Teming D.O.O. Niš
- Instalacija alarmnog sistema i video obezbeđenja
Apoteke Niš
- Instalacija alarmnog sistema i video obezbeđenja
Niš Ekspres Niš
- Instalacija alarmnog sistema i video obezbeđenja
Trgo produkt D.O.O. Inđija
  - Instalacija kontrole pristupa i alarmnog sistema
Kosa Trade Veternik- PJ Niš
- Instalacija alarmnog sistema i video obezbeđenja
Kovač Mont D.O.O. Stari Banovci
- Instalacija alarmnog sistema i video obezbeđenja
Elektrolux Niš
  - Instaliranje rampe i alarmnog sistemaMar Ni Fon” doo Niš, ul. Vojvode Tankosića br 9, PIB: 103972270, Šifra delatnosti 80.20, PIB 103972270

Licence MUP-a:  LF1 br. 20870 (za fizičko-tehničku zaštitu lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana), LT2 br. 15386 (za projektovanje i nadzor nad izvođenjem sistema tehničke zaštite)  i  LT3 br. 15401 (za montažu, puštanja u rad i održavanje sistema tehničke zaštite i obuku korisnika)