access_time

Ponedeljak – Subota 8:30 – 20:30

Naše usluge

Kategorije proizvoda

Procena Rizika

Procena Rizika

- „Mar Ni Fon" Niš izrađuje za Vas „Akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja" („AKT"), u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju("Sl. glasnik RS" бр. 104/2013; 42/2015 и 87/2018), i važećim Srpskim standardom(SRPS A.L2.003/2017...). „AKT" je obavezan za sve objekte od javnog interesa (opštine, predškolske i školske ustanove, biblioteke, domove kulture, pozorišta, muzeje, javna i komunalna preduzeća, autobuske i železničke stanice, stadione, hale...) kao i za sva „mala", „srednja" i „velika" preduzeća po razvrstavanju APR-a...

Video Nadzor

Video Nadzor

Video Obezbeđenje omogućuje Korisniku (ili Operateru u Kontrolnoj Sobi ili Kontrolnom Centru) posmatranje i snimanje štićenog objekta(spolja i unutra), kao i kasniji pregled i retrospektivu događaja. Ovi snimci se digitalno arhiviraju u centralnom uređaju ovog sistema(DVR/NVR) i mogu biti dostupni i po nekoliko meseci (Zakon o privatnom obezbeđenju obavezuje na čuvanje snimaka najmanje 30 dana).

Alarmni-Sistemi

Alarmni-Sistemi

Alarmno Obezbeđenje omogućuje zaštitu štićenog objekta spolja i unutra pomoću raznih detektora(senzora), signalizaciju neželjenog događaja na samom objektu(zvučno(sirenom) ili svetlosno(strob lampama) i/ili dojavu Korisniku (ili Operateru u Kontrolnoj Sobi ili Kontrolnom Centru) pomoću fiksne telefonske linije / GSM dojavom / GPRS dojavom / IP modulom za dojavu preko interneta / radio transmiterom preko radio veze... Ove dojave detekcije neželjenih događaja se digitalno arhiviraju u centralnom uređaju na samom objektu (Alarmnim ili PP Centrali) i/ili u Monitoring Centru(Kontrolnoj Sobi(na štićenom objektu) ili Kontrolnom Centru(van štićenog objekta) i mogu biti dostupni za kasniju analizu i po nekoliko meseci .

Kontrolni Centar

Kontrolni Centar

Kontrolni (monitoring) centar je služba koja daljinski nadzire štićene objekte 24h dnevno. Opremljen je najsavremenijim tehničkim sredstvima zahvaljujući kojima u slučaju registrovanja bilo kakve incidentne situacije (poput provale, požara itd.) omogućava brzu i pravovremenu reakciju. Kontrolni centar održava stalnu vezu sa interventnim patrolnim timovima na terenu i koordinira njihov rad.

Interfonski i Video - Interfonski Sistemi

Interfonski i Video - Interfonski Sistemi

Interfonski sistemi – interfoni u današnje vreme predstavljaju nezaobilazan sistem komunikacije i kontrole ulaska u objekat. Interfoni se postavljaju u objektima bilo koje namene, za efikasnu komunikaciju i lakšu kontrolu pristupa objektima postavljaju se u poslovnim i privatnim objektima, ali se koriste i za komunikaciju unutar ustanova kao što su bolnice i javne institucije, ili u velikim poslovnim objektima gde kao sredstvo interne komunikacije ubrzavaju i pospešuju poslovne procese. Audio interfoni imaju više prednosti, pored audio komunikacije i sprečavanja neovlašćenog ulaza u objekat, ulazna vrata ili kapija obezbeđuju se elekričnom bravom, što znači da su vrata od objekta stalno zaključana. Na taj način ste osigurani od toga da bilo ko može ući u vaš objekat, dok upotrebom video interfona možete i da vidite ko je ispred vrata.

Automatizacija kapija i rampi

Automatizacija kapija i rampi

Automatske rampe se koriste za kontrolu pristupa zgrada, parkinga, hotela, firmi itd.. Izuzetno su korisne zahvaljujući automatskom otvaranju i zatvaranju preko daljinske komande.

close
logo

Filtriraj brendove

Filtriraj kategorije

Filtriraj atribute

Pronađeno je usluga

 • links keyboard_arrow_right
 • check
  check
 • check
  produc pic
  akcija - 0 %
  RSD RSD
  akcija - 0 %
  RSD RSD