Poštovani,

Veliko nam je zadovoljstvo da Vas obavestimo da od 15.01.2018. formiramo grupe za Obuku radnika privatnog obezbeđenja.

Obuke se rade za O4, O3, O2 i O1 ( Licence LT3, LT2, LF2 i LPR). Detaljnije o svemu ovome možete videti dole u nastavku. 

Zainteresovani se mogu javiti na br. 069/821-21-07 kontakt osoba: Maja Cvetković ili na mail: centarzaobuku@marnifon.rs

Mar Ni Fon D.O.O. Vam želi uspešnu 2018-u godinu. 


Centar za obuku radnika obezbeđenja

Pravilnikom o programima i načinu sprovođenja obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja, donetog na osnovu člana 13. stav 2. Zakona o privatnom obezbeđenju, predviđena su četiri tipa obuke: 

U okviru naše firme od decembra 2016 godine osnovan je Centar za obuku službenika privatnog obezbeđenja, koji je registrovan na osnovu člana 13.stav 1. Zakona o privatnom obezbeđenju, rešenjem 03/4 br.123 od 12.12.2016 godine izdatog od strane MUP-a Republike Srbije.

Za ovo kratko vreme kroz naš centar za obuku do sada je uspešno edukovano stotinak kandidata za tehniku (obuka O3 i O4) i isto toliko za fizičko obezbeđenje (O2) kao i (O1) licenca za procenu rizika. 

Predviđena su četiri tipa obuke: 

1) Program stručne obuke za poslove procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

2) Program stručne obuke za poslove fizičko-tehničke zaštite lica, imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana.

3) Program stručne obuke za poslove planiranja, projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite.

4) Program stručne obuke za poslove montaže, puštanja u rad, održavanje sistema zaštite i obuka korisnika. 

Cene i trajanje programa CeO Mar Ni Fon Niš: 

1) Program stručne obuke O1 u trajanju od 36 n/č – 18.000,00 dinara  + PDV=21.600,00

2) Program stručne obuke O2 u trajanju od 101 n/č – 15.000,00 dinara + PDV=18.000,00

3) Program stručne obuke O3 u trajanju od 24 n/č – 15.000,00 dinara + PDV=18.000,00

4) Program stručne obuke O4 u trajanju od 18 n/č – 12.500,00 dinara  + PDV=15.000.00 

Minimalan broj polaznika u jednoj grupi za Programe je: O1-15(petnaest), O2 -25 (dvadesetpet), O3-20(dvadeset), O4-25(dvadesetpet) 

Nastava za O1, O2, O3 i O4 se održava u prostorijama ETŠ Mija Stanimirović. 

Potrebna školska sprema kandidata: 

- O2 – SSS, minimum III stepen

- O3 i O4 - SSS, minimum III stepen - tehničko-tehnološke struke

- Diplome na stranom jeziku moraju biti nostrifikovane (i prevedene na srpski jezik) 

Prilikom potpisivanja Ugovora o stručnoj obuci neophodno je priložiti sledeću dokumentaciju:

- državljanstvo

- očitanu ličnu kartu

- fotokopiju diplome

- lekarsko uverenje o psihofizičkoj sposobnosti – Sluzbenik privatnog obezbedjenja bez/sa oružjem

- potvrdu o uplati školarine 

Ukoliko želite profesionalne usluge Centra za obuku i fizičko-tehničkog obezbedjenja, po Evropskim standardima, obratite se nama